Szczegółowe informatory znajdują się na stronach:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku

Centralna Komisja Egzaminacyjna

  

UWAGA ZMIANY !!! 

1. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020r.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200520%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram%20AKTUALIZACJA.pdf

2. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020r.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

3. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w "Nowej formule" obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200520%20EM%20Informacja%20AKTUALIZACJA.pdf

 

.............................................................................................................................................................................................................

WAŻNE TERMINY-SKRÓT:

EGZAMIN MATURALNY: 8.06-29.06.2020r.

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE DODATKOWYM: 8.07-14.07.2020r.

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO-SERWIS OKE: 11.08.2020r.

WNIOSEK O EGZAMIN POPRAWKOWY: 11-14.08.2020r.

EGZAMIN MATURALNY POPRAWKOWY: 8.09.2020r. godz.14.00

ODBIÓR ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI: od 30.09.2020r.

.......................................................................................................................................................................................................

KONSULTACJE DLA MATURZYSTÓW

Ze względu na zagrożenie zarażeniem się Covid-19 konsultacje dla uczniów klas maturalnych są możliwe codziennie w godzinach 8.00-16.00 poprzez aplikację Teams lub emailem. Godziny dyspozycyjności nauczycieli znajdują się w zakładce: o szkole-harmonogram kontaktu online z nauczycielami.

http://seh.edu.gdansk.pl/pl/page/o-szkole-1-15/harmonogram-kontaktu-online-z-nauczycielami-od-27-04-2020r

Zarażenie jednego nauczyciela może spowodować zamknięcie szkoły a w konsekwencji nieodbycie się egzaminów maturalnych i zawodowych.