Technik ekonomista

Szkolny Plan Nauczania

zawód: technik ekonomista (kl. A, B), nr zawodu: 331403

 
W trakcie nauki możesz zdobyć następujące kwalifikacje:
AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji - po 2 latach nauki
AU.36. Prowadzenie rachunkowości - po 3,5 latach nauki
 
Warunkami uzyskania tytułu technika ekonomisty jest ukończenie szkoły i zdobycie powyższych kwalifikacji. 
 
W klasach II i III organizujemy trzytygodniowe praktyki zawodowe w firmach o profilu ekonomiczno- księgowym.
Współpracujemy min. z HK Finance, Thyssenkrupp, Gdańskie Centrum Usług Wspólnych, biurami i kancelariami rachunkowymi.
 
Po ukończeniu szkoły zdajesz egzamin maturalny, który umożliwia Ci kontynuowanie nauki na uczelniach wyższych.
 
Będąc technikiem ekonomistą możesz pracować w biurach rachunkowych, centrach usług wspólnych w obszarach rachunkowości, płac i kadr.
    

Technik handlowiec

Szkolny Plan Nauczania

zawód: technik handlowiec (kl. M),nr zawodu: 522305

 
W trakcie nauki możesz zdobyć następujące kwalifikacje:
AU.20. Prowadzenie sprzedaży - po 3 latach nauki
AU.25. Prowadzenie działalności handlowej - po 3,5 latach nauki
 
Warunkami uzyskania tytułu technika handlowca jest ukończenie szkoły i zdobycie powyższych kwalifikacji. 
 
W klasach II i III organizujemy dwutygodniowe praktyki zawodowe w renomowanych firmach o profilu handlowym.
 
Po ukończeniu szkoły zdajesz egzamin maturalny, który umożliwia Ci kontynuowanie nauki na uczelniach wyższych.
 
Będąc technikiem handlowcem możesz prowadzić własną firmę handlową lub pracować w działach zaopatrzenia, sprzedaży, marketingu i reklamy, administracyjno-organizacyjnym w dowolnej firmie.