Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca RR- Anna Olejniczak

Zastępca - Danuta Januszewska

Skarbnik - Krzysztof Dziewirz

......................................................................................................................................................................................

Zapraszamy do kontaktu.

email: rada.rodziców.ekonomik@wp.pl

......................................................................................................................................................................................

Dziękujemy za wpłaty na RR.

numer konta: 17 1160 2202 0000 0003 5995 2172