Informacje dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020.