Jeśli chcesz aplikować do naszj szkoły kliknij na podany poniżej link

https://nabor-pomorze.edu.com.pl/

UWAGA!!!

Każdy absolwent może wybrać 3 szkół publicznych lub 3 różnych specjalności (kierunków) w danej szkole publicznej,

której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Gdańsk, np:

1)Technikum nr 11 -specjalność Technik Ekonomista

2)Technikum nr 11- specjalność Technik Rachunkowości

3)Technikum nr 11- specjalność Technik Handlowiec

lub 

1) Technikumnr 11- specjalność .....

2) Technikumnr 11- specjalność .....

3) Technikumnr 11- specjalność .....

Ta, która jest pierwsza na liście będzie szkołą pierwszego wyboru !!!