Data początkowa

Data końcowa

Informacje o etapie

15.06.2020 08:00

10.07.2020 15:00

Rejestracja kandydatów/wybór preferencji

26.06.2020 10:00

04.08.2020 15:00

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

31.07.2020 08:00

04.08.2020 15:00

Zmiana wyboru preferencji

12.08.2020 14:00

12.08.2020 14:00

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

13.08.2020 08:00

18.08.2020 15:00

Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki

19.08.2020 14:00

19.08.2020 14:00

Publikacja list przyjętych