Szczegółowe informatory znajdują się na stronach:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku

Centralna Komisja Egzaminacyjna

  

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w "Formule 2015" obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

file:///C:/Users/admin/Downloads/2020_09_01_EM_Informacja-%20matura%202021.pdf