Szczegółowe informacje znajdują się na stronach:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku

Centralna Komisja Egzaminacyjna

UWAGA !!!

W związku z wystąpieniem Cocid-19 ulega zmianie harmonogramu egzaminów w roku szkolnym 2019/2020.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

.......................................................................................................................................................................................................

UWAGA!!!

Harmonogram egzaminów na daną sesję przeprowadzaną w szkole znajduje się poniżej w pliku oraz na tablicy informacyjnej w szkole.

 ......................................................................................................................................................................................................                                       

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku dla podstawy programowej kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.1- formuła 2017 - Aktualizacja z 10 września 2019 r.

https://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3322

.......................................................................................................................................................................................................

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.- formuła 2017

Aktualizacja z 12 września 2019 r. 

https://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3332

........................................................................................................................................................................................................

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r.- formuła 2012

Aktualizacja z 12 września 2019 r. 

https://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3331

....................................................................................................................................................................................................

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 września 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2020 roku. dla podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r. - formuła 2019

https://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3323

.......................................................................................................................................................................................................

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 września 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2019/2020 dla podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r. - formuła 2019

https://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3326

.....................................................................................................................................................................................................

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 września 2019 r. w sprawie listy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, z których zadania egzaminacyjne w części praktycznej egzaminu zawodowego przeprowadzanego w 2020 roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r. są jawne – formuła 2019.

https://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3327

.....................................................................................................................................................................................................

Komunikat Dyrektora CKE z 5 grudnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2020 r. – Formuła 2012 oraz Formuła 2017

https://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3367

.......................................................................................................................................................................................................

Komunikat Dyrektora CKE z 5 grudnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2020 r. – Formuła 2012 oraz Formuła 2017

https://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3368

........................................................................................................................................................................................................