HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

1.09.2021 r. (śr.)

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022  w wyznaczonych salach:

klasy 1-2, godz.11.00

klasy 3-4, godz.9.00

Organizator klasy 2AE+2BE z wychowawcami

2-7.09.2021 r.

godz.8.00. zbiórka w szkole

godz.8.00-14.00 zajęcia integracyjne

Integracja klas 1 z wychowawcami i Pedagogiem- działania plenerowe ( plaża, park, itp.)

Kl.1AE- 2.09. (czw.)

Kl.1BE- 3.09 (pt.)

Kl.1AH- 6.09 (pon.)

Kl.1AR- 9.09 (czw.)

do 6.09.2021r.

Założenie grup na Teams wg. wzoru: 2AR- Matematyka -2021-22

każdy nauczyciel + dołączenie do zespołu dyrektor, wicedyrektor, kier. szkolenia praktycznego!!!

6-10.09.2021 r. (pn.-pt.)

Edukacyjne wyjścia klasowe klas 1-4 (całodzienne)

*wyjścia klas 1 na cmentarze oraz  do zakładów pracy

8.09.2021r. (śr.)

godz.17.00 RP (s.13)

8.09.2021r. (śr.)

godz.18.00 Zebrania rodziców klas 1 i 2 z wychowawcami klas w wyznaczonych salach

9.09.2021r. (czw.)

godz.18.00 Zebrania rodziców klas 3-4 z wychowawcami w wyznaczonych salach

13.09.2021 r. (pon.)

Dzień szkoły - 95 urodziny szkoły- szkolne obchody, organizator  kl.2AH z wychowawcą

13.09.2021 r. (pon.)

Szkolny kiermasz podręczników od godz. 10-12 biblioteka (organizacja K. Roszkowska + wybrani uczniowie)

14.09.2021r. (wt.)

Przekazanie prezentacji multimedialnej kandydatów klas do Prezydium SU: Przewodniczący, I- II Zastępca, Skarbnik, Protokolant (do godz. 12.00 do opiekuna SU)

do 17.09.2021r.

Wybór klasowego samorządu uczniowskiego (gospodarz, zastępca)

22.09.2021r. (śr.)

godz.19.00 Zebranie Rady Rodziców online Teams

30.09.2021r.(czw.)

Szkolne wybory do Prezydium SU, godz.12.00

Wrzesień 2021 r.

Próbna ewakuacja szkoły*

4.10-29.10.2021r.

Praktyka zawodowa 2AH (Polska)

11.10-6.11 2021r.

Praktyka zawodowa klas: 3CE, 3BH (Irlandia - wylot 10.10.2021- powrót 7.11.2021) / Polska 11.10.-5.11.2021

13.10.2021 r. (śr.)

Jubileusz 95-lecia szkoły - uroczysta gala

14.10.2021 r.(czw.)

Dzień Edukacji Narodowej -dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

15.10.2021r.(pt.)

(1) Dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczych po DEN

1.11.2021 r. (pon.)

Wszystkich Świętych -dzień ustawowo wolny od pracy oraz zaj. dydaktycznych i wychowawczych

8.11-6.12.2021r.

Praktyki zawodowe kl.2AE (Polska)

10.11.2021 r. (śr.)

Szkolne obchody Święta Niepodległości- organizacja kl.2AR z wychowawcą

11.11.2021 r. (czw.)

Święto Niepodległości - dzień ustawowo wolny od pracy oraz zaj. dydaktycznych i wychowawczych

Gdańska Parada Niepodległości - udział młodzieży, nauczycieli i absolwentów.

12.11.2021r. (pt)

(2)  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczych po 11.11.

19.11.2021 r.(pt.)

Wystawienie ocen proponowanych w kl. 4 –p. zawodowe; GPE- pisemna e-informacja o proponowanych ocenach niedostatecznych do rodziców

24.11.2021 r. (śr.)

RP godz.17.00 + godz.18.00-20.00 konsultacje online Ms Teams dla rodziców klas 1-4 z wychowawcami klas i nauczycielami

Listopad 2021 r.

Próbne egzaminy zawodowe kl.4

17.12.2021 r.(pt.)

Wystawienie ocen klasy 1-4, GPE- pisemna e-informacja o ocenach niedostatecznych do rodziców (list polecony tylko w razie braku kontaktu rodzica ze szkołą)

21.12.2021r. (wt.)

Klasyfikacyjna RP klas 1-4 (godz.14.30 -lekcje skrócone), godz.16.00 wigilia pracownicy szkoły

22.12.2021r. (śr.)

Świąteczna gala wolontariatu (organizacja M.Brawata + A.Daniluk + D.Zyskowska+  wybrani uczniowie) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych,

g.9.00 sala gim. kl.1-2+ spotkanie w salach z wychowawcami

godz.12.00 sala gim. kl.3-4+ spotkanie w salach z wychowawcami

23.12.2021r.- 2.01.2022r.

Zimowa przerwa świąteczna

5.01.2022r.(śr.)

RP Plenarna godz.15.00 (*lekcje skrócone)

6.01.2022 (czw.)

Święto Trzech Króli- dzień ustawowo wolny od pracy i zajęć dydaktyczno-wychowawczych

01.2022r.

Studniówka

11.01.2022r. (wt)

(3)  Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

Egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie AU.25, AU.36 dla klas 4 oraz egzamin dla tych, którym nie udało się zdać wcześniej (kwalifikacje EKA.04, EKA.05)

13-15.01.2022 r.

Egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie AU.25 dla klasy 4M

22.01-06.02.2022 r.

Egzaminy praktyczne poprawkowe dla klas 3CE, 3DE, 3AE, 3BE, 3AR, 4M  

17-18.01.2022 r.

Egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie AU.36 dla klas 4A, 4B oraz egzaminy poprawkowe dla kwalifikacji A.35, A.36, A.18, A.22

17.01-11.02.2022r.

Praktyki zawodowe klasa 3DE+3BR IRLANDIA 9.01-6.02.2022 / POLSKA 10.01-4.02.2022

oraz klasa 2AR Polska 17.01-11.02.2022

pierwszy tydzień lutego 2022r.

Próbny egzamin maturalny klas 4

14-27.02.2022r.

Ferie zimowe

30.03.2022r. (śr.)

RP godz.17.00  + konsultacje  online dla rodziców godz. 18.00-20.00  (Ms Teams)

do 11.03.2022r.(pt.)

Oceny proponowane kl.4, e-informacja o cenach niedostatecznych poprzez GPE, w razie braku kontaktu list polecony

14.03-08.04.2022r.

Praktyki zawodowe klasa 2BE (Polska)

11-12.04.2022r.(pon.-wt.)

Rekolekcje w czasie zajęć lekcyjnych – ok godz.9.00-10.00, lekcje zgodnie z planem

13.04.2022r. (czw.)

Ostatni dzień wystawienia ocen rocznych dla kl.4

14-19.04.2022r. (czw.-wt.)

Wiosenna przerwa świąteczna

27.04.2022r. (śr.)

RP Klasyfikacyjna klas 4, (godz.15,00 lekcje skrócone)

29.04.2022r. (pt.)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas 4, godz.12.00 SG , organizacja klasy 3AR+3BR z wychowawcami,

29.04.2022r. (pt.)

Szkolne obchody Święta Konstytucji 3-go Maja- organizator kl.3AH z wychowawcą

1.05.2022r. (ndz.)

Święto 1-go Maja , dzień ustawowo wolny od pracy i zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2.05.2022 (pon.)

(4) Dzień flagi RP, dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczych

3.05.2022 (wt.)

Święto Konstytucji 3-go Maja-  dzień ustawowo wolny od pracy i zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4.05.2022r. (śr.)

(5) Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Egzamin maturalny pisemny j. polski

5.05.2022r. (czw.)

(6) Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Egzamin maturalny pisemny matematyka

6.05.2022r. (pt.)

(7) Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Egzamin maturalny pisemny j. angielski

do 13.05.2022r. (pt.)

Oceny proponowanie kl.1-3  oraz e-informacja do rodziców o ocenach proponowanych na koniec roku dla klas 1-3, list polecony w razie braku kontaktu rodzica ze szkołą

18.05.2022r. (śr.)

RP godz.17.00 + konsultacje online dla rodziców godz.18.00 -20.00 (Ms Teams)

30.05-3.06.2022r. (pon.-pt.)

Edukacyjne wyjścia /wycieczki klasowe klas 1-3/wizyty studyjne klas 1 u pracodawców

Maj 2022r.  

Próbne egzaminy zawodowe

15.06.2022r.

Ostatni dzień wystawienia ocen końcowych klasy 1-3, e-informacja o ocenach niedostatecznych (list polecony tylko do rodziców, z którymi szkoła nie ma kontaktu)

16.06.2022r. (czw.)

Boże Ciało, dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

17.06.2022r. (pt.)

(8) Dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczych po Bożym Ciele

02-07.06.2022 r.

(9,10)  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych i wychowawczych

Pisemny egzamin zawodowy dla kwalifikacji EKA.04 dla 2AE, 2BE, 2AH, dla kwalifikacji EKA.05 dla 2AR oraz dla kwalifikacji HAN.01 dla 3AH i 3BH

08-13.06.2022 r.

Praktyczny egzamin zawodowy dla kwalifikacji EKA.04 dla 2AE, 2BE

13-19.06.2022 r.

Praktyczny egzamin zawodowy dla kwalifikacji EKA.05 dla 2AR

01-19.06.2022r.

Egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie HAN.01 dla klasy 3AH i 3BH

21-28.06.2022 r.

Egzaminy poprawkowe dla kwalifikacji  A.18, A.22 A.35, A.36, AU.20, AU.25, AU.35, AU.36

22.06.2022r.(śr.)

Termin dodatkowy - pisemny egzamin zawodowy dla kwalifikacji EKA.04 dla 2AE, 2BE, dla kwalifikacji EKA.05 dla 2AR, dla kwalifikacji HAN.01 dla 3AH i 3BH

29.06.2022 r.(śr.)

Termin dodatkowy - praktyczny egzamin zawodowy dla kwalifikacji EKA.04 dla 2AE, 2BE, dla kwalifikacji EKA.05 dla 2AR, dla kwalifikacji HAN.01 dla 3AH i 3BH

22.06.2022r.(śr.)

RP Klasyfikacyjna kl.1-3, godz.15.00

24.06.2022r. (pt.)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego- organizator kl.1AH, 1AR z wychowawcami

klasy 1-2, godz.9.00 SG/sale

klasy 3 , godz.11.00 SG/sale

25.06. - 31.08.2022 r.

Wakacje-ferie letnie

Czerwiec/lipiec.2022r.

Rekrutacja do klas 1

….08.2022r.

Egzaminy poprawkowe dla klas 1-4

….08.2022r.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym -cz. pisemna

25.08.2022r.

RP Plenarna podsumowująca rok szkolny 2022/23 godz. 9.00

26.08.2022r.

RP Plenarna rozpoczynająca rok szkolny 2022/23 godz. 9.00

1.09.2022r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 (organizator kl. 2AE+2BE z wychowawcami *obecne klasy 1)

klasy 1-2, godz.11.00 SG/sale

klasy 3-4 , godz.9.00 SG/sale