Szczegółowe zasady opisano w załacznikach zamieszczonych poniżej.

Zapraszamy do zapoznania się z możliowścią pozsyskania stypendium.