UWAGA!!!

Jeżeli w tabeli nie ma podręcznika to znaczy, że jeszcze nie jest dostępony

w wydawnictwie ( stan na dzień publikacji 17.07.2021r.).

***

Prosimy nie kupować podręczników do przedmiotów zawodowych.

Podręczniki są zamawiane na pierwszych zajęciach we wrześniu grupowo

w ramach danej klasy.