Wicej informacji można znaleźć na stronie:

Aktualizacja 23.10.2020 https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne