Chciałbyś/ chciałabyś nas odwiedzić - zapraszamy!!!

Dni otwarte szkoły:

10 marca 2022r., czwartek od godz 10.00-10.45- spotkanie online 👉 bit.ly/GTZ2022 

14 maja 2022r., sobota od godz. 10.00-14.00

Przewodnik po szkołach i zawodach

https://sway.office.com/tkNxH7ML1TQDV1TP?ref=Link

...........................................................................................................................................................................................................

Rekrutacja rozpocznie się 16 maja 2022r.

Szczegółowe informacje i harmonogram dostępne sa na stronie: Terminy rekrutacji

Jeśli chcesz aplikować do naszj szkoły kliknij na podany poniżej link

https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/app/

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej zakłada konto w systemie, wprowadza swoje dane,

wybiera klasy na liście swoich preferencji, drukuje podanie i zanosi je do szkoły pierwszego wyboru.

...........................................................................................................................................................................................................

UWAGA!!!

Każdy absolwent może wybrać maksymalnie 5 szkół publicznych,

której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Gdańsk, np:

1)Technikum nr 11 -specjalność Technik Ekonomista

2)Technikum nr 11- specjalność Technik Rachunkowości

3)Technikum nr 11- specjalność Technik Handlowiec

lub 

1) Technikumnr 11- specjalność .....

2) Technikumnr 11- specjalność .....

3) Technikumnr 11- specjalność .....

Ta szkoła , która jest pierwsza na liście będzie szkołą pierwszego wyboru !!!

.............................................................................................................................................................................................................

Przydatny słowniczek dla kandydata:

*Punkt Naboru – każda szkoła ponadpodstawowa na terenie miasta Gdańska objęta systemem naboru elektronicznego.

*Lista preferencji kandydata – to lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, uszeregowanych od klasy, na której mu najbardziej zależy, do klasy na której zależy mu najmniej.

*Szkoła pierwszego wyboru – to szkoła ponadpodstawowa, którą kandydat wybiera jako pierwszą, do której chciałby się dostać (na której kandydatowi najbardziej zależy) i która zajmować się będzie obsługą danego kandydata – przyjmuje, przechowuje oraz weryfikuje jego dokumenty.

*Sprawdzian uzdolnień kierunkowych – sprawdzian:

- prób sprawności fizycznej - dot. kandydatów do klas sportowych,

- predyspozycji językowych - dot. kandydatów do klas dwujęzycznych,

- uzdolnień artystycznych: muzycznych, plastycznych – dot. kandydatów do klas artystycznych.

Terminy przeprowadzenia sprawdzianów uzdolnień kierunkowych ogłoszone są na stronach szkół, które będą je przeprowadzały.

..................................................................................................................................................................................

 

Chciałbyś nas odwiedzić - zapraszamy!!!

Dni otwarte szkoły:

10 marca 2022r., czwartek od godz 10.00-10.45 - spotkanie online 👉 bit.ly/GTZ2022 

14 maja 2022r., sobota od godz. 10.00-14.00