UWAGA!!!

Prosimy nie kupować podręczników do przedmiotów zawodowych.

Zakupy zostaną dokonane grupowo przez uczniów w ramach danej klasy w pierszych dniach września.