Przejdź do treści

logo_szkoly.png

Szkoły Ekonomiczno-Handlowe im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku (Technikum nr 11)

Konkurs fotograficzny EMOCJE

Organizator: Szkoły Ekonomiczno-Handlowe im.Macierzy Szkolnej w Gdańsku

Kategoria: Konkursy, olimpiady

Miejsce: Gdańsk

Opis:

Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski SE-H. 

Temat: EMOCJE.

Celem konkursu jest rozwijanie pasji, inspirowanie codziennością i uwrażliwianie uczniów, absolwentów, nauczycieli SE-H.

ZASADY konkursu:

1.Każdy uczestnik może wysłać emailem maksymalnie trzy zdjęcia, których jest autorem.
2. Każde zdjęcie musi zawierać: imię i nazwisko autora, klasę,datę wykonania, tytuł.
3. Zdjęcia mogą być wykonane dowolnym aparatem fotograficznym w dowolnej technice. 
4.Format zdjęcia JPG; maksymalna rozdzielczość zdjęcia to: 1280 px/800 px., manipulacja oraz edycja zdjęcia są dopuszczalne;
5.Maksymalny rozmiar pliku to 1MB;
6.Zgłaszane do konkursu fotografie nie mogą naruszać prawa, ani dóbr osobistych osób trzecich
i ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
7.Poprzez przesłanie zdjęcia uczestnik wyraża zgodę na:
a) wzięcie udziału w konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
b) nieodpłatną publikację nadesłanych zdjęć na stronach internetowych organizatora i jego
oficjalnych partnerów oraz fundatorów nagród;
c) przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu, zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie szkoły,
d) opublikowanie na stronach szkoły imienia i nazwiska autora zdjęć,
8.Nadesłane zdjęcia będą ocenione po zakończeniu konkursu przez powołaną przez Organizatora komisję konkursową.
9.Prace należy przesłać na adres: ekonomikgdansk@wp.pl w terminie do 25 stycznia 2019r.
10.Nagrodą jest wydrukowanie i wernisaż prac autora zwycięzkich zdjęć w SE-H oraz publikacja zdjęć na stronach szkoły.
11.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 30 stycznia 2019r.
Zapraszamy do udziału!!!

back to top