Gratulacje dla Adriana Rogozińskiego z klasy 4BR- technik rachunkowości, za zajęcie 3-go miejsca w Konkursie Rachunkowości.

18 listopada 2022r. odbył się Konkurs Rachunkowości organizowany w ramach 115-lecia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział w Gdańsku.

Szkołę reprezentowały także: Róża Zięba, kl.4BR oraz Wiktoria Gawryjołek i Karolina Mach z klasy 4AR.

Opiekun uczniów- p.Katarzyna Jaśniak, nauczyciel rachunkowości.