Rozpoczynamy współpracę z Programem "18+ dla Zdrowia".

Program jest realizowany przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, finansowany ze środków Miasta Gdańsk. 

Program „18+ dla Zdrowia” został stworzony w celu umożliwienia identyfikacji zagrożeń dla zdrowia nastolatków wchodzących w dorosłość oraz wskazania możliwych do wdrożenia zmian w obszarze zachowań zdrowotnych. Program umożliwia szersze spojrzenie na problemy zdrowia zarówno w kontekście sytuacji obecnych jak i przyszłych wyborów – ułatwi podejmowanie decyzji sprzyjających zdrowemu stylowi życia.

Koordynatorem projektu w szkole jest Pani Barbara Wilbrandt.

Szczegółowe informacje o programie http://dlazdrowia.uck.pl/18-plus/