Regulamin Szkolnej Ligi Matematycznej 2018/2019

1. Zestawy zadań będą ogłaszane na początku miesiąca (zaczynamy od października 2018r.)

2. Zadania będzie można znaleźć na tablicy w sali nr 17 oraz w gablocie na pierwszym piętrze obok pokoju nauczycielskiego.

3. Poziom zadań będzie obejmował materiał gimnazjalny, a więc niepotrzebny jest podział na klasy pierwsze, drugie itd.

4. Zadania na dany miesiąc układa (wybiera) i sprawdza jeden nauczyciel. Rozwiązany zestaw zadań uczeń oddaje do swojego nauczyciela matematyki najpóźniej do końca miesiąca, w którym ukazał się ten zestaw.

5. Obok zadań będzie umieszczona lista uczniów wraz z aktualną liczbą punktów. Przystąpienie ucznia do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgodny na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych (w tym: imię i nazwisko, klasa, ilość punktów) na potrzeby organizacji konkursu.

6. Na początku kwietnia odbędzie się finał Szkolnej Ligi Matematycznej, dla najlepszych zawodników.

7. Zwycięzca Szkolnej Ligi Matematycznej otrzyma nagrodę: podwyższenie średniej całorocznej z matematyki o wartość 0,5.

8. W przypadku wysokiego i wyrównanego poziomu, możliwe jest też podwyższenie średniej całorocznej z matematyki (o wartość mniejszą niż 0,5) dla zawodnika zajmującego miejsce drugie, a czasami też i trzecie.

9. Każdy uczeń biorący udział w Szkolnej Lidze Matematycznej, który uzyskał wynik 50% lub powyżej punktów wymaganych, otrzyma po zakończeniu konkursu dodatkową ocenę z matematyki z wagą 2.


Organizator:

Karolina Sieradzka

Nauczyciel matematyki i fizyki