Misja 
Samorząd Uczniowski Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku:
  • reprezentuje uczniów wobec Dyrekcji i Rady Pedagogicznej
  • dba o poszanowanie praw uczniów i wypełnianie przez nich obowiązków
  • kształtuje w uczniach postawę prospołeczną i kreuje wzorcowe postawy uczniów
  • dba o przyjacielską atmosferę w szkole,
  • współpracuje i reprezentuje szkołę w działaniach z innymi samorządami szkolnymi.