REKRUTACJA ROZPOCZYNA SIĘ 16 maja 2021r.

Szczegółowe informacje oraz harmonogram dostępne są na stronie: Terminy rekrutacji -Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Jeśli chcesz aplikować do naszj szkoły kliknij na podany poniżej link

https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/app/

Link będzie aktywny od 16 maja 2021r.

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej zakłada konto w systemie, wprowadza swoje dane, wybiera klasy na liście swoich preferencji, drukuje podanie i zanosi je do szkoły pierwszego wyboru.

.........................................................................................................................................................................................................................

UWAGA!!!

Każdy absolwent może wybrać 5 szkół publicznych i dowolną liczbę specjalności (kierunków) w danej szkole publicznej,

której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Gdańsk, np:

1)Technikum nr 11 -specjalność Technik Ekonomista

2)Technikum nr 11- specjalność Technik Rachunkowości

3)Technikum nr 11- specjalność Technik Handlowiec

lub 

1) Technikumnr 11- specjalność .....

2) Technikumnr 11- specjalność .....

3) Technikumnr 11- specjalność .....

Ta, która jest pierwsza na liście będzie szkołą pierwszego wyboru !!!

.............................................................................................................................................................................................................

Przydatny słowniczek dla kandydata:

 Punkt Naboru – każda szkoła ponadpodstawowa na terenie miasta Gdańska objęta systemem naboru elektronicznego.

 Lista preferencji kandydata – to lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, uszeregowanych od klasy, na której mu najbardziej zależy, do klasy na której zależy mu najmniej.

 Szkoła pierwszego wyboru – to szkoła ponadpodstawowa, którą kandydat wybiera jako pierwszą, do której chciałby się dostać (na której kandydatowi najbardziej zależy) i która zajmować się będzie obsługą danego kandydata – przyjmuje, przechowuje oraz weryfikuje jego dokumenty.

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych – sprawdzian:

- prób sprawności fizycznej - dot. kandydatów do klas sportowych,

- predyspozycji językowych - dot. kandydatów do klas dwujęzycznych,

- uzdolnień artystycznych: muzycznych, plastycznych – dot. kandydatów do klas artystycznych.

Terminy przeprowadzenia sprawdzianów uzdolnień kierunkowych ogłoszone są na stronach szkół, które będą je przeprowadzały.