W szkole działa Rada Pedagogiczna, któej kompetencje i zakres działania określają przepisy prawa oświatowego.