Regulamin

postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

przyjmowania kandydatów do klas pierwszych

po szkole podstawowej oraz obcokrajowców

do Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku

 

TECHNIKUM NR 11

na rok szkolny 2024/2025

 

Dla kształconych w szkole zawodów:

  • Technik ekonomista - nr zawodu 331403
  • Technik handlowiec - nr zawodu 522305
  • Technik rachunkowości - nr zawodu 431103

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

HARMONOGRAM- TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Kuratorium Oświaty w Gdańsku- terminy rekrutacji