KUFER WSPOMNIEŃ

Czas robi węzły w upływie lat...

 

       Od 95 lat kolejne pokolenia wpisują w spiralę czasu swoje wspomnienia z gdańskiego Ekonomika.  Nazwy zmieniały się na przestrzeni lat kilka razy, od Polskich Szkół Handlowych z siedzibąprzy Langgarten 80a w roku 1926 do Szkół Ekonomiczno- Handlowych  im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku, przy ul. Seredyńskiego 1a. Rdzeń tego miejsca pozostał niezmienny. Imię Macierzy Szkolnej i Pszczoła- symbol pracowitości- towarzyszą kolejnym rocznikom uczniów. W roku 2021 nie trzeba już na szczęście, walczyć o polskość szkoły, ale korzenie tego miejsca nadal pozwalają rozrastać się  kolejnym   dobrze przygotowanym do wejścia w dorosłe życie pokoleniom wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny ekonomii, handlu i rachunkowości.

      Czego uczy a czego uczyła szkoła w sercu Gdańska?

      Uczymy młode pokolenia rozumieć otaczający świat oparty o nowoczesne technologie, zmieniającą się dynamicznie rzeczywistość i nowe modele współpracy międzynarodowej. Jesteśmy Szkołą w Chmurze Microsoft, która bazuje na nowoczesnej technologii informacyjno- komunikacyjnej pomiędzy pracownikami szkoły, nauczycielami, uczniami i rodzicami jednocześnie integrując nowe modele uczenia się i nauczania w szkole. Dzięki realizacji projektów i programów europejskich przygotowujemy absolwenta, który posiada niezbędne kompetencje do wykonywania pracy na rynkach krajowych i zagranicznych. Stawiamy na przedsiębiorczość i kreatywność w realizacji powierzonych zadań.

      W Wolnym Mieście Gdańsku, gdy do grona pedagogicznego należeli między innymi Alf Liczmański, Maria Pikarska, Marian Pelczar, Szczepan Pilecki, Zdzisław Kaszuba, ks. Leon Bemke, uczono w języku polskim przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, absolwenci szkoły byli chętnie zatrudniani przez firmy polskie, ale także niemieckie. Choć wychowywanie uczniów w łączności z narodem polskim, jego kulturą i tradycją spotykało się z wieloma szykanami, na przykład ze strony młodzieży niemieckiej. Dyrektor Marian Seredyński mógł poszczycić się tym, że kształci kadry polskich fachowców. W latach 70- i 80-tych XX wieku szkoła bardzo się rozrosła. W gościnnych murach szkoły swoje miejsce znalazły też Szkoły Odzieżowe.

      Dziś, Dyrektor Justyna Kulling– Bogdan i całe grono pedagogiczne Szkół Ekonomiczno- Handlowych im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku, chętnie korzystają z bogatych doświadczeń poprzedników, ale przede wszystkim koncentrują się na nowoczesnych metodach kształcenia. Ekonomik, to także szkoła, gdzie każdym gestem, zachowaniem pisze się sprawdzian z empatii: “Cokolwiek dzieje się tobie, dzieje się mnie.”

       Historia wyznaczyła wiele cezur czasowych: tych złych, jak na przykład II wojna świtowa czy teraz pandemia Covid-19, ale kufer wspomnień przede wszystkim pełen jest barw życia: studniówki, wycieczki, szkolne przedstawienia, sport, wolontariat... i bliskość tych z jednej ławki czy klasy. Niekiedy uwiecznionych na czarno- białych, niekiedy na kolorowych zdjęciach. Przyszłość stawia wciąż nowe wyzwania, przeszłość pokazuje wzorce na których opieramy się poszukując rozwiązań w zmieniającej się dynamicznie teraźniejszości.

Zapraszamy na cykl felietonów tego, co skrywa kufer wspomnień naszej szkoły. Co miesiąc, aż do dnia jubileuszu, który jest zaplanowany na dzień 13 października 2021 roku, będziemy odsłaniać Wam historię i ciekawostki związane z Szkołami Ekonomiczno-Handlowymi oraz przybliżać wspomnienia z życia jej absolwentów, pracowników i uczniów.

Zapraszamy do wspólnego świętowania i dzielenia się wspomnieniami na padlecie szkoły.

Padlet Szkół Ekonomiczno-Handlowych im.Macierzy Szkolnej w Gdańsku

Razem tworzymy historię.

***

Autor:

Mariola Prądzyńska- tekst