DEKLARACJA WSTĘPNA DO 30 WRZEŚNIA 2021 r.

Szczegółowe informatory znajdują się na stronach:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Przydatne Linki:

Harmonogram egzaminów w 2022 r.

Dostosowania egzaminu maturalnego w 2022 r.

Egzaminie maturalny z informatyki w 2022 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 r. – ZAŁĄCZNIKI w wersji edytowalnej

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2021/2022

Informatory

pliki do pobrania