4-8.10.2021r. World Investor Week (WIW) - Światowy Tydzień Inwestora.

W minionym tygodniu wybrane klasy uczestniczyły w cyklu webinariów w ramach kampanii World Investor Week, które odbywały się w ramach V edycji kampanii World Investor Week (WIW) - Światowy Tydzień Inwestora.

Wysoki poziom merytoryczny oraz ciekawy przekaz pozwoliły nam podnieść poziom wiedzy w obszarze inwestycji giełdowych oraz monitoringu bezpieczeństwa obrotu instrumentami finansowymi.

Nad organizacją wydarzenia w szkole czuwał Pan Piotr Giruć -szkolny koordynator WIW.