13 grudnia 2021 roku przypada 40 rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

Ogłoszony niezgodnie z Konstytucją PRL, stan wojenny zaowocował internowaniem ponad 10 tysięcy działaczy opozycji antykomunistycznej, tysiące kolejnych było inwigilowanych i zastraszanych.Conajmniej kilkadziesiąt osób straciło życie. Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku.

Jako szkoła przyłączamy się do ogólnopolskiej kampanii "Zapal Światło Wolności" organizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej ( IPN).

W ramach inicjatywy uczniowie na zajęciach historii i wos zapalą wirtualne światło wolności na stronie IPN, o godzinie 19.30 zapalą świeczkę w domach, by symbolicznie upamiętnić ofiary stanu wojennego. Na zajęciach uczniowie zapoznają się online z treścią wystawy-ekspozycji IPN "Stan wojenny1981-1983", chętni uczniowie będą ucestniczyć online w dyskusji "Czy stanu wojennego można było uniknąć ?", która transmitowana będzie na facebooku IPN o godz. 17.00.

Więcej można przeczytaćna stronie

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/155843,Zapal-Swiatlo-Wolnosci-13-grudnia-2021-godz-1930.html

https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/aktualnosci/155396,40-rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego-i-51-rocznica-Grudnia-03970-w-Oddziale-.html

Wprowadzenie stanu wojennego.

12 grudnia ok. północy w Belwederze odbyło się posiedzenie Rady Państwa, na którym podjęto uchwałę o wprowadzeniu stanu wojennego na terenie całego kraju.

13 grudnia (noc z soboty na niedzielę) o godzinie 0:00 oddziały ZOMO( Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej) rozpoczęły ogólnokrajową akcję aresztowań działaczy opozycyjnych. W dniu wprowadzenia stanu wojennego w działaniach na terytorium kraju wzięło udział ok. 70 tys. żołnierzy Wojska Polskiego, 30 tys. funkcjonariuszy MSW  oraz bezpośrednio na ulicach miast 1750 czołgów i 1400 pojazdów opancerzonych, 500 wozów bojowych piechoty, 9000 samochodów oraz kilka eskadr helikopterów i samoloty transportowe. 25% wszystkich sił skoncentrowano w Warszawie i okolicach.

10 tysięcy funkcjonariuszy wzięło udział w Akcji "Jodła", której celem było zatrzymanie i umieszczenie w uprzednio przygotowanych aresztach i więzieniach wytypowanych osób, uznanych za groźne dla bezpieczeństwa państwa.

Kilkadziesiąt minut przed północą (ok. 22:30) rozpoczęła się Akcja „Azalia”, mająca na celu opanowanie i wyłączenie obiektów teletransmisyjnych i central telefonicznych. Do 451 obiektów w całym kraju wkroczyły uzbrojone oddziały, sformowane z 700 funkcjonariuszy SB (Służby Bezpieczeństwa) i MO (Milicji Obywatelskiej), 3000 żołnierzy WOjsk Ochrony Pogranicza oraz innych jednostek wojskowych MSW, a także 1200 żołnierzy oddelegowanych przez wojsko.

Zaraz po północy zamilkły cywilne telefony, w tym także w ambasadach i konsulatach. W tym samym czasie 350 funkcjonariuszy milicji i SB, 550 żołnierzy MSW oraz około 3000 żołnierzy obsadziło wszystkie obiekty radia i telewizji. Już 14 grudnia rezerwiści powołani do jednostek milicji otrzymali broń, z zastrzeżeniem, że wydawanie amunicji należeć będzie do decyzji komendantów wojewódzkich MO. Broń wydawano zmobilizowanym członkom ORMO (Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej), a także emerytom oraz rencistom SB i MO, zorganizowanym w grupach samoobrony.

Po północy na polecenie gen. Wojciecha Jaruzelskiego o wprowadzeniu stanu wojennego członek Biura Politycznego PZPR i współprzewodniczący ze strony rządowej Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Kazimierz Barcikowski poinformował Prymasa Polski Józefa Glempa w toku bezpośredniej rozmowy w rezydencji prymasa przy ulicy Miodowej.

Obwieszczenie Rady Państwa o wprowadzeniu stanu wojennego

O wprowadzeniu stanu wojennego poinformowało społeczeństwo Polskie Radio o godzinie 6.00 nadając przemówienie generała Jaruzelskiego.

Przemówienie to w nieco zmodyfikowanej wersji wyemitowała także Telewizja Polska.

Więcej przeczytać można na stronie

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stan_wojenny_w_Polsce_(1981%E2%80%931983)

https://ipn.gov.pl/pl/archiw/archiwalia/archiwalia-gdansk/36318,Wprowadzenie-stanu-wojennego-w-Gdansku-w-1981-r.html

Wyłączono komunikację telefoniczną, wprowadzono cenzurę korespondencji. Po późniejszym przywróceniu łączności, kontroli i cenzurze podlegały również rozmowy telefoniczne (w słuchawkach telefonicznych informował o tym powtarzający się automatyczny komunikat: rozmowa kontrolowana, rozmowa kontrolowana...).

Ograniczono możliwość przemieszczania się wprowadzając godzinę milicyjną  (w początkowym okresie od 19:00, następnie od 22:00 do 6:00), jednocześnie zakazano zmiany miejsca pobytu bez uprzedniego zawiadomienia władz administracyjnych. Wstrzymano wydawanie prasy (poza dwiema gazetami rządowymi – „Trybuna Ludu” i „Żołnierz Wolności”, oraz 17 „terenowymi organami komitetów wojewódzkich PZPR”). Zarządzono również wstrzymanie wyjazdów zagranicznych do odwołania (zamknięto granice państwa i lotniska cywilne), a także czasowe zawieszenie zajęć w szkołach i na uczelniach wyższych.

Opiekunowie akcji w szkole:

Monika łańcucka-nauczyciel historii i wos

Marta Blacha -nauczyciel historii i wos