Escape room ekonomiczno-handlowy zagościł w naszej szkole na dobre.

Autorem projektu jest nauczyciel przedmiotów zawodowych- ekonomicznych Pani Iza Niewiadomska 😁

Jako szkoła stale poszukujemy nowatorskich rozwiązań edukacyjnych dla młodzieży.

Zależy nam na jakości stosowanych metod pracy z uczniem oraz na satysfakcji ucznia z procesu uczenia się.

Chcemy by uczeń czuł, że ma  realny wpływ na uczenie się oraz, że doświadcza, odkrywa nowe, dotąd mu nieznane przestrzenie.

Pokój zagadek powstał jako potrzeba uatrakcyjnienia zajęć lekcyjnych przedmiotów zawodowych, rozbudzenia potencjału twórczego uczniów, ciekawej formy pracy z uczniem kształtującej kompetencje kluczowe. Można go wykorzystać jako innowacyjną formułę do powtórzeń materiału z przedmiotu, organizacji sprawdzianu z danej partii materiału lub jako pokoju integracji młodzieży w ramch zajęć z wychowawcą.

 Nie zdradzamy wszystkich tajników. Zapraszamy do nas po rozwiązanie zagadki 👇👇👇