Nowe pracownie cieszą nasze serca i ułatwiają naukę na przedmiotach zawodowych 🥰😆
Stare wysłużone komputery powoli sa zastępowane nowym sprzętem.
Egzaminy zawodowe już niedługo obowiązkowo będą musiały być w całości zdawane z wykorzystaniem komputerów.
Nowe pracownie dzięki dostawieniu stołów roboczych zostały pomyślane jako wielofunkcyjne, teraz mogą w nich odbywać się nie tylko zajęcia z przedmiotów zawodowych w podziale na grupy ale także z przedmiotów ogólnokształcących dla całych klas.
Dzięki efektywnemu wykorzystaniu przestrzeni kształcenie kompetencji kluczowych, w tym w zakresie TIK na wszystkich przedmiotach staje się powoli w naszej szkole realnym faktem.