W dniach 21.06, 24.06 i 25.06 od godz. 8.00-15.00 w sali nr 7 i 8

Komisja rekrutacyjna przyjmuje świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/ gimnazjum

oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego.

Zapraszamy