Szkoła Pamięta 2021

"(...) Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci.
Chwiejna waluta. Nie ma dnia, 
by ktoś wieczności swej nie stracił. (...)"
Wisława Szymborska
Szkoły Ekonomiczno-Handlowe im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku włączyły się w akcję zorganizowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki "Szkoła Pamięta".
W ramach projektu przygotowaliśmy wystawę przypominającą sylwetki nauczycieli Polskich Szkół Handlowych, którzy byli ludźmi wielu talentów i zainteresowań. Nauczyciele PSH byli aktywnymi działaczami polonijnymi, którzy za swoja patriotyczną działalność i walkę o polskość niejednokrotnie zapłacili najwyższą cenę.
Pamięć o osobach związanych z działalnością naszej szkoły jest dla nas ważna, szczególnie w tym jubileuszowym dla nas roku. Odwiedziliśmy i uporządkowaliśmy grób pierwszego dyrektora szkoły Mariana Seredyńskiego, który sprawował tę funkcję w latach 1926-1939.
Na zajęciach rozmawialiśmy na temat lokalnych miejsc pamięci oraz dyskutowaliśmy na temat dokonań osób ważnych z punktu widzenia historii lokalnej i historii Polski. 
Opiekun akcji w szkole: 
Pani Monika Łańcucka, nauczycielka historii i wos