13 pażdziernika 2021r. odbyła się uroczysta Gala Jubileuszu 95-lecia Szkół Ekonomiczno-Handlowych im.Macierzy Szkolnej w Gdańsku.

W uroczystości poprzedzonej mszą św. w Kościele pw. Św. Barbary w Gdańsku udział wzięli uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, zaproszeni licznie goście, rodziny pierwszych nauczycieli PSH- Pani Regina Liczmańska-Małek- córka Pana profesora Alfa Liczmańskiego, Pani Barbara Myślicka- wnuczka Pana profesora doktora Władysława Pniewskiego a także przedstawiciele władz oswiatowych, min.:

Pomorskiego Kuratora Oświaty Panią Małgorzatę Bielang reprezentowała Pani Barbara Dembek-Bochniak,

Prezydenta Miasta Gdańska Panią Aleksandrę Dulkiewicz reprezentowała Pani Magdalena Żywny,

Radę Miasta Gdańska reprezentował Pan Piotr Gierszewski- Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdańska oraz Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji Miasta Gdańska,

NSZZ „Solidarność” oddział w Gdańsku- Pani Bożena Brauer- Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku,

ZNP oddział w Gdańsku- reprezentował Pan Jacek Nowicki.

Gościliśmy także przedstawicieli:

Wydziału Rozwoju Społecznego w Gdańsku,

Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych,

Gdańskich Nieruchomości,

Rady Dzielnicy Śródmieście,

dyrektorów zaprzyjaźnionych instytucji i szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy przybyli do nas z różnych miast;

przedstawicieli pracodawców, z którymi współpracuje szkoła przy realizacji praktyk zawodowych;

partnerów projektu Ersamus Plus- YOUR INTERNATIONAL TRAINING oraz przedstawicieli władz miasta SLIGO w Irlandii;

przedstawicieli organizacji społecznych z którymi współpracuje szkoła wspierając działania wolontarystyczne;

Proboszcza parafii pod wezwaniem Św. Barbary w Gdańsku- księdza Kanonika Rajmunda Lamentowicza;

byłych dyrektorów i nauczycieli szkoły,

księży którzy pracowali w naszej szkole,

absolwentów szkoły,

przedstawicieli Rady Rodziców.

To był wyjatkowy czas w historii tej "zwykłej a jednak niezwykłej szkoły".

Dziękujemy seredznie, że byliście z Nami w tak ważym dla Nas dniu.

Społeczność Szkół Ekonomiczno-Handlowych im.Macierzy Szkolnej w Gdańsku.

💙💙💙

Artykuł o szkole https://www.gdansk.pl/wiadomosci/gdanski-ekonomik-ma-95-lat-szkola-o-wielkiej-patriotycznej-tradycji-swietowala-swoj-jubileusz,a,206124

💙💙💙

Przemówinie Pani Dyrektor Justyny Kulling-Bogdanz okazji Jubileuszu 95-lecia szkoły.

"Zwykła a jednak niezwykła szkoła"

Witam wszystkich serdecznie w murach Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Macierzy Szkolnej w  Gdańsku.

Spotkanie nasze jest niecodzienne, bowiem niecodziennie spotykają się Przyjaciele w tak licznym gronie, by świętować Jubileusz 95-lecia istnienia, z jednej strony ZWYKŁEJ- bo szkół w Gdańsku jest wiele, z drugiej strony NIEZWYKŁEJ szkoły -bo nie ma wiele szkół w Gdańsku, które mają tak zasłużony wiek i tak bogatą historię jak nasza Jubilatka.

Z drżeniem w sercu staję przed Państwem, jako następczyni i kontynuatorka dzieła pierwszego dyrektora Polskich Szkół Handlowych- Pana Mariana Seredyńskiego i zastanawiam się, jak streścić w kilkunastu zdaniach 95 lat historii miejsca stworzonego przez ludzi pełnych pasji?

Nie martwcie się Państwo, nie będę jednak referować każdego roku z osobna.

Mogłoby się okazać, że jest to niemożliwe bo zabraknie nam czasu i nie zdążymy wyjść z sali przed obchodami rocznicy 100- lecia szkoły. :-)

95 lat, to prawie cały wiek bogatej historii wydarzeń, zarówno  tych lokalnych jak i światowych.

95 lat, to wiele pokoleń nauczycieli, uczniów, rodziców i  pracowników związanych sercem z tą szkołą.

95 lat, to ocean radości, sukcesów, śmiechów, wzruszeń, ale czasem także morze łez, rozczarowań i niespełnionych planów, ciężkiej pracy.

13 września 1926 r. na mocy starań organizacji oświatowo-kulturalnej o nazwie Macierz Szkolna powstała pierwsza Polska Szkoła Handlowa w Wolnym Mieście Gdańsku. Na jej czele w roli dyrektora stanął Marian Seredyński.

Dzisiejsza szkoła, choć pewnie ciężko to sobie wyobrazić patrząc na bryłę budynku, mieści się częściowo w przebudowanym a po wojnie rozbudowanym budynku dawnego pruskiego kasyna oficerskiego 128 pułku piechoty.

Początkowo była tu 3-letnia Średnia Szkoła Handlowa a od 1929 r. także 2-letnia Wyższa Szkoła Handlowa. Poziom nauczania od samego początku był oceniany bardzo wysoko. Wielu nauczycieli posiadało stopień naukowy doktora. Niektórzy z nich byli także autorami podręczników. Nauczyciele PSH byli członkami wielu organizacji kulturalnych,  społeczno-politycznych czy wojskowych, niektórzy byli także redaktorami polskich czasopism i gazet wydawanych na terenie Wolnego Miasta Gdańska: "Rocznik Gdański", "Gazeta Gdańska", "Gryf", "Prąd". 

W szkole istniało: Szkolne Koło Teatralne, Koło Przyjaciół Harcerstwa, Szkolna Kasa Oszczędności. Uczniowie Polskich Szkół Handlowych byli aktywnymi sportowcami oraz harcerzami.

Ta bogata i piękna historia rozwoju szkoły została brutalnie przerwana przez wybuch II wojny światowej w 1939 roku.

Wielu Uczniów i Nauczycieli zginęło podczas egzekucji w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Stutthof, Auschwitz a także podczas masowych mordów w Lesie Piaśnickim. Niektórym, udało się doczekać wyzwolenia, inni zostali zamordowani, lub zginęli w niewyjaśnionych okolicznościach.

Szkoła odrodziła się ponownie dopiero w 1958 roku. Najpierw powstała Zasadnicza Szkoła Handlowa, potem Zasadnicza Szkoła Handlowa dla pracujących, potem Technikum Ekonomiczne, Liceum Ekonomiczne, Zasadnicza Szkoła Dokształcająca.

W 1972 roku szkoła działała już prężnie jako Zespół Szkół Zawodowych nr 1, w skład którego wchodziło:

 • Liceum Ekonomiczne im. Polskiej Macierzy Szkolnej
 • Liceum Zawodowe nr 4
 • Liceum Ekonomiczne dla pracujących
 • Zasadnicza Szkoła Handlowa im. Polskiej Macierzy Szkolnej
 • Zasadnicza Szkoła Dokształcająca
 • Zasadnicza Szkoła Odzieżowa
 • potem także Technikum Odzieżowe

W 2002 roku Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Macierzy Szkolnej tworzyło:

 • Technikum nr 11
 • XI Liceum Profilowane
 • Liceum Ekonomiczne im. Polskiej Macierzy Szkolnej
 • Liceum Handlowe im. Polskiej Macierzy Szkolnej 

W 2006 roku szkoła przyjęła obecną nazwę Szkoły Ekonomiczno-Handlowe im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku.

Od początku swego powstania, szkoła wykształciła 13 tysięcy absolwentów za sprawą prawie 1 tysiąca nauczycieli, którzy związali swoją drogę zawodową ze szkołą. Gdyby nie II wojna światowa pewnie absolwentów byłoby ponad 20 tysięcy.

Gdy myślę o minionych czasach, zastanawiam się, czy Dyrektor Marian Seredyński był by dumny patrząc na obecne Grono Pedagogiczne,  Uczniów i Absolwentów?  

Czy dzisiejsza szkoła by mu się podobała? Mówiąc szkoła- nie mam na myśli budynku, bowiem szkoła to przecież przede wszystkim ludzie, którzy tworzą atmosferę miejsca, klimat, relacje.

Czy rozumiał by współczesne problemy szkoły- edukacji?

Czy tak jak ja, przemierzając po korytarzach szkoły, widziałby niekończące się potrzeby, czy  może ocean otwartych możliwości?

Jedno jest pewne, szkoła, którą razem tworzymy jest inna niż ta  ze starych fotografii, które mogliście Państwo oglądać po drodze przed wejściem na salę.

Obecnie szkoła kształci 500 uczniów, w 19 oddziałach- za rok będzie ich 20.

Szkoła kształci specjalistów na rynek krajowy i międzynarodowy w trzech zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości.

W szkole pracuje 50 wysoko wykwalifikowanych nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, także w stopniu doktora.

Niektórzy posiadają dwie a nawet trzy kwalifikacje.

Do pomocy mamy 15 pracowników administracji i obsługi.

Pracujemy w nowocześnie wyposażonych pracowniach.

Mamy do dyspozycji cały świat na tzw. „kliknięcie myszą”.

Możemy komunikować się na odległość i zmieniać świat nie wychodząc z domu przy pomocy różnych mobilnych urządzeń.

Czas pandemii pokazał nam, że edukacja poza budynkiem szkoły, może nie jest idealna ale jest  możliwa.

Zdajemy egzaminy zawodowe przy pomocy wirtualnych maszyn a ich wyniki wysyłamy przy pomocy zaszyfrowanych pakietów danych w chmurze.

Mimo to, nadal chcemy kształcić młodzież wrażliwą na dobro i piekno, łączyć balans kultu ciała z kultem intelektu w duchu greckiej ideii Kalos Kagathos.

I chociaż zmienił się styl pracy, metody i parytety, to pocieszającą jest myśl, że nadal szukamy towarzystwa drugiego człowieka by wspólnie wypić kawę i porozmawiać.

Gdy patrzę teraz w Wasze oczy, to widzę pytanie- czego zatem mamy życzyć Wam na kolejne lata?

Jest takie jedno ponadczasowe życzenie, wciąż aktualne i niezmienne, choć świat już stary a wody dużo upłynęło….

Życzcie Nam Państwo, tylko mądrych i życzliwych ludzi wokół, bo tylko z takimi ludźmi można budować kolejne karty historii tej „zwykłej a jednak niezwykłej szkoły”.

Dziękuję.