26 listopada 2021r. w nasza szkoła zamieniła się w Okręg Wyborczy nr 2 do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.

W skład okręgu weszło 26 szkół. Do wyborów zgłosiło swój udział 16 kandydatów. Do prezentacji prgramu przystąpiło 13 kandydatów.

Kandydaci Zgromadzenia Elektorów prezentowali swój program w wyznaczonym czasie 2 minut.

Komisja wyborcza obradowała w składzie:

1.Justyna Kulling-Bogdan- przewodnicząca Komisji Wyborczej/ Dyrektor Szkół Ekonomiczno-Handlowych im.Macierzy Szkolnej w Gdańsku

2.Waldemar Jaroszewicz- przedstawiciel Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska

3. Natalia Strzelec-pracownik Biura Rady Miasta Gdańska

4.Marta Karalus -pracownik Wydziału Rozwoju SPołęcznego Urzędu Misjskiego w Gdańsku

Gościnnie za kandydatów kciuki trzymała Pani  Monika Chabior- Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska

***

Do VI kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska wybrano:

1.Monkiewicz Julia - Akademickie Liceum Ogólnokształcące Lingwista

2.Kuras Jakub - Zespół Szkół Łączności, Technikum nr 4

3.Behnke Alicja - Szkoły Ekonomiczno-Handlowe im.Macierzy Szkolnej w  Gdańsku, Technikum nr 11

4. Hamanowicz Jakub- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7

5. Kaźmierczak Martyna- Gdańskie Liceum Autonomiczne

6. Krewniak Marianna - Szkoła Podtsawowa nr 19

7. Jankowski Michał - Gdańskie Szkoły Autonomiczne

8. Godziszewski Sambor -Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7

***

Gratulujemy wszytkim kandydatom wspaniałych prezentacji.

Za wybranych przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w realizacji planów.