Dziś od godziny 10.00 można online sprawdzić wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń-luty 2020.


☝️☝️☝️Świadectwa zostaną przekazane do szkół do 31 marca 2020r. Ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół będzie je można odebrać dopiero po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego.

☝️☝️☝️Osoby, które nie otrzymają świadectwa, będą mogły przystąpić do poprawy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesji czerwiec-lipiec 2020 pod warunkiem złożenia deklaracji przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu do dnia 31 marca 2020 roku.


☝️☝️☝️UWAGA!!! Deklarację pobieramy ze strony OKE Gdańsk z zakładki egzaminy - deklaracje dla zdających - deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.


☝️☝️☝️Wypełnione i podpisane czytelnie deklaracje przesyłacie w formie elektronicznej ( wyraźne zdjęcie lub skan dokumentu) na e-mail: praktyki.ekonomik@wp.pl .

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z. p.Teresą Litwin 😊😊😊