W dniu 9 września o godzinie 18.00 zapraszamy rodziców na zebrania z wychowawcami klas.

Z powodu podwyższonego reżimu sanitarnego, spotkania odbędą się według następujących zasad:

Rodzice uczniów klas 1 - zebrania odbędą się w szkole w wyznaczonych salach ( informacja w holu szkoły).

Rodzice uczniów klas 2-4 wzorem poprzedniego roku szkolnego zapraszamy na zebranie online -aplikacja Teams.

Wychowawca utworzy spotkanie, ma prawo porosić o włączenie kamery w celu identyfikacji rozmówcy.

Rodzice/prawni opiekunowie biorący udział w zebraniu stacjonarnym, po wejściu do budynku szkoły zobowiązani są do przestrzegania procedur bezpieczeństwa obowiązujących w  SE-H w czasie pandemii (m. in. zakrycie ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną, dezynfekcja rąk na wejściu do szkoły).

Zebranie Rady Rodziców- online  odbędzie się  10 września 2020r. o godz.19.00. 

Serdecznie zapraszamy.