Dyrektor szkoły
mgr Justyna Kulling-Bogdan
   
Wicedyrektor 
mgr inż. Krystyna Rancew
    
Kierownik Szkolenia Praktycznego 
mgr Teresa Litwin
         

Administracja szkoły:
         
Sekretariat
Renata Kujawska
 
Dział gospodarczy
Iwona Dziurdzia