W skład Szkół Ekonomiczno-Handlowych wchodzi:
TECHNIKUM NR 11
 • Szkoła: publiczna, dzienna dla młodzieży
 • Typ szkoły: technikum
 • Podbudowa programowa: gimnazjum i szkoła podstawowa
 • Cykl kształcenia: *czteroletni (wygasa z mocy prawa z dniem 31.08.2023r.) i pięcioletni
 • Kształcenie w zawodach
 1. technik ekonomista
 2. technik handlowiec
 3. technik rachunkowości
 • Egzaminy zewnętrzne:
 1. egzamin maturalny
 2. egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 
 • Inne działania: ośrodek egzaminacyjny dla zawodów technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości