Zawód: Technik Ekonomista, nr zawodu: 331403

Jeśli jesteś sumienny, zaangażowany i odpowiedzialny i lubisz przedmioty ścisłe, języki obce oraz nowe technologie- wybierz zawód Technika Ekonomistę.
Technik Ekonomista dzięki zobytrj wiedzy ekonomicznej i prawnej potrafi zarządzać firmą, przygotowywać niezbędną dokumentację dotyczącą np.produkcji, obrotu i usług; potrafi podejmować trafne decyzje finansowe w życiu codziennym. Podczas nauki nauczysz się metod badania rynku, polityki zatrudnienia oraz sprzedaży towarów i usług. Dowiesz się, jak opracować efektywną strategię działania konkretnego podmiotu gospodarczego. Możesz pracować w biurach rachunkowych, centrach usług wspólnych w obszarach rachunkowości,ekonomii, płac i kadr lub kontynuować naukę na wyżeszj uczelni.
Nauczane języki:
obowiązkowy: j.angielski,
do wyboru: j.niemiecki lub j.rosyjski
W trakcie nauki możesz zdobyć następujące kwalifikacje:
EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.
Czas trwania nauki 5 lat.
Warunkiem uzyskania tytułu Technika Ekonomisty jest ukończenie szkoły i zdobycie powyższych kwalifikacji. 
 
W klasach II i IV organizujemy czterotygodniowe praktyki zawodowe w firmach o profilu ekonomiczno- księgowym.
 
Po ukończeniu szkoły zdajesz egzamin maturalny, który umożliwia Ci kontynuowanie nauki na uczelniach wyższych.
Zdobądź dobry zawód, spełnij marzenia.
Zapraszamy.