Zawód: Technik Handlowiec, nr zawodu: 522305

Jeśli jesteś ambitny, kreatywny, komunikowanie się z innymi nie stanowi dla Ciebie problemu, lubisz dynamiczną pracę w zmieniającym się środowisku - wybierz zawód Technika Handlowca.
Nauczysz się profesjonalnie organizować sprzedaż handlową, organizować działania reklamowe i marketingowe, zarządzać działalnością handlową, dokumentować i ewidencjonować operacje handlowe. Będąc Technikiem Handlowcem możesz prowadzić własną firmę handlową lub pracować w działach zaopatrzenia, sprzedaży,spedycji, marketingu i reklamy, administracyjno-organizacyjnym w dowolnej firmie.
 
Nauczane języki:
obowiązkowy: j.angielski,
do wyboru: j.niemiecki lub j.rosyjski
W trakcie nauki możesz zdobyć następujące kwalifikacje:
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych.
Czas trwania nauki 5 lat.
 Warunkiem uzyskania tytułu Technika Handlowca jest ukończenie szkoły i zdobycie powyższych kwalifikacji. 
 
W klasie II i IV organizujemy czterotygodniowe praktyki zawodowe w renomowanych firmach o profilu handlowym.
 
Po ukończeniu szkoły zdajesz egzamin maturalny, który umożliwia Ci kontynuowanie nauki na uczelniach wyższych.
Zdobądź dobry zawód, spełnij marzenia.
Zapraszamy.