Zawód: Technik Rachunkowości, nr zawodu 431103.

Jeśli jesteś zorganizowany, skrupulatny, masz umysł ścisły i chcesz mieć pewną i dobrze płatna pracę- wybierz Technika Rachunkowości.

Technik rachunkowości zajmuje się głównie wykonywaniem rozliczeń, bilansów i raportów finansowych zgonie z literą prawa podatkowego. Dokonuje rozliczeń z instytucjami finansowymi, dba o obieg dokumentów finansowych, faktur i rachunków oraz ewidencjonuje je.

Po ukończeniu tego kierunku będziesz miał wiedzę, która pomoże Ci nie tylko w zdobyciu stabilnego zatrudnienia, ale też w prowadzeniu własnej działalności i zarządzaniu kosztami w życiu prywatnym. Technik rachunkowości potrzebny jest w każdej firmie i z pewnością znajdzie zatrudnienie w działach finansowo – księgowych firm, urzędach skarbowych i innych instytucjach finansowych, bankach czy towarzystwach ubezpieczeniowych.

Nauczane języki:
obowiązkowy: j.angielski,
do wyboru: j.niemiecki lub j.rosyjski

 

W trakcie nauki możesz zdobyć następujące kwalifikacje:

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

Czas trwania nauki w szkole 5 lat.

Warunkiem uzyskania tytułu Technika Rachunkowości jest ukończenie szkoły i zdobycie powyższych kwalifikacji. 

W klasach II i IV organizujemy czterotygodniowe praktyki zawodowe w firmach o profilu ekonomiczno- księgowym.

Po ukończeniu szkoły zdajesz egzamin maturalny, który umożliwia Ci kontynuowanie nauki na uczelniach wyższych.

Zdobądź dobry zawód, spełnij marzenia.

Zapraszamy.