Global Money Week -Światowy Tydzień Pieniądza klasa 1AR rozpoczęła od webinaru " Zrozumieć działalność banku i operacje bankowe".
Hasło przewodnie #GMW2021 brzmi: "Take care of yourself, take care of your money- Zadbaj o siebie, zadbaj o swoje pieniądze".
Światowy Tydzień Pieniądza jest coroczną międzynarodową kampanią informacyjną na rzecz  dbania o to, by dzieci i młodzież od najmłodszych lat zyskiwały świadomość finansową i stopniowo rozwijały wiedzę, umiejętności, postawy i nawyki niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji finansowych i docelowo uzyskały finansowy dobrostan i finansową odporność.
Koordynatorem kampanii w Polsce jest  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR.
Po webinarze, nasi uczniowie w ramach pracy projektowej stowrzyli autorski ranking -wyniki wraz z wnioskami prezentujemy poniżej.

Ranking banków komercyjnych oferujących rachunek bankowy dla młodzieży w wieku 14 - 16 lat

autor: klasa 1AR - Technik Rachunkowości

Nazwa banku i rachunku bankowego dla młodzieży

 

Ilość uczniów 1AR z kontem w banku

PORÓWNANIE KONT

Oprocentowanie

rachunku

Miesięczna opłata za kartę

Otwarcia konta przez internet

Dodatkowe środki przyznane na start

Przelewy przez internet

Wypłata z bankomatów obcych w Polsce

Zrozumiała oferta, przejrzysta tabela opłat i serwis internetowy banku

Dodatkowe korzyści i możliwości

SUMA

PUNKTÓW

PKO SA - Konto Przekorzystne do 26 lat

1

2

4

5

4

6

4

5

5

35

PKO BP - Pierwsze konto

1

4

5

5

5

4

5

4

5

37

Millenium - Konto 3600 Junior

3

2

5

5

1

4

3

5

3

28

mBank - eKonto możliwości

4

2

4

5

1

4

3

5

5

29

Santander – Konto Jakie Chcę

2

1

4

5

5

5

5

5

5

35

Credit Agricole – Konto dla Ciebie  GO!

1

2

5

5

4

4

3

5

4

32

SUMA PUNKTÓW

12

13

27

30

20

27

23

29

27

x

 

Ocena oferty banku:

1 – bardzo słabo               2 – słabo                 3 – przeciętnie              4 – dobrze              5 – bardzo dobrze             6 – wspaniale

Wnioski z przeprowadzonych obserwacji

Klasa 1 AR, zainspirowana udziałem w webinarium pt. „Zrozumieć działalność banku i operacje bankowe” odbywającym się w ramach Global Money Week (GMW) - Światowy Tydzień Pieniądza, postanowiła stworzyć swój własny ranking atrakcyjności ofert bankowych adresowanych do młodzieży w wieku 14-16 lat.

W eksperymencie uczestniczyła cała klasa 1AR, która liczy 24 uczniów.

Zaskoczeniem była liczba 12 osób (tylko!), które posiadają już rachunek młodzieżowy w banku komercyjnym – uczestnictwo czynne. Reszta uczniów uczestniczyła biernie, sugerując swoim kolegom i koleżankom preferencje przy wyborze rachunku bankowego dla młodzieży.

Uczestnicy wskazali posiadany rachunek bankowy i konto młodzieżowe, którym samodzielnie dysponują. Po dyskusji, wskazano kilka czynników determinujących wybór danego rachunku bankowego dla młodzieży i ustalono kryterium punktowe.

Ocena punktowa oferty banku znalazła się pod tabelą rankingową. Maksymalnie każdy bank mógł uzyskać 48 punktów. Każdy uczestnik oszacował walory swojego rachunku bankowego przyznając stosowną ilość punktów.

Efektem pracy zespołu było stworzenie rankingu wybranych ofert rachunku bankowego skierowanych do młodzieży.

Wyniki eksperymentu przedstawiają się następująco:   

  1. Najatrakcyjniejszym rachunkiem bankowym oferowanym młodzieży na rynku usług bankowych jest Pierwsze konto – PKO BP (37 pkt).

Następne w ranki rankingu są: Konto Przekorzystne do 26 lat - PKO SA (35 pkt) oraz Konto Jakie Chcę - Santander (35 pkt).

  1. Najmniej atrakcyjnym rachunkiem bankowym oferowanym młodzieży na rynku usług bankowych jest Konto 3600 Junior – Millenium (28 pkt)

Trochę lepiej wypadły: eKonto możliwości – mBank (29 pkt) oraz Konto dla Ciebie  GO! - Credit Agricole (32 pkt).

  1. Usługą, z której młodzież jest najbardziej zadowolona jest możliwość otwarcia rachunku przez internet (30 pkt) oraz fakt, że informacja o produkcie jest zrozumiała i czytelna dla młodzieży (29 pkt).

Tuż za nią plasują się: miesięczna opłata za kartę, możliwość dokonywania przelewów przez internet oraz dodatkowe korzyści i możliwości jakie płyną z posiadania konta młodzieżowego (wszystkie po 27 pkt).

  1. Usługą, z której młodzież jest najmniej zadowolona jest brak oprocentowania swojego konta (13 pkt).

Lepiej wypadła usługa wypłaty środków pieniężnych z obcych bankomatów w Polsce (23 pkt).

Eksperyment będzie kontynuowany w pozostałych klasach pierwszych.

dr Piotr Giruć - Koordynator projektu GMW w szkole