Szkoła Pamięta 2021

"(...) Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci.
Chwiejna waluta. Nie ma dnia, 
by ktoś wieczności swej nie stracił. (...)"
Wisława Szymborska
Szkoły Ekonomiczno-Handlowe im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku włączyły się w akcję zorganizowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki "Szkoła Pamięta".
W ramach projektu przygotowaliśmy wystawę przypominającą sylwetki nauczycieli Polskich Szkół Handlowych, którzy byli ludźmi wielu talentów i zainteresowań. Nauczyciele PSH byli aktywnymi działaczami polonijnymi, którzy za swoja patriotyczną działalność i walkę o polskość niejednokrotnie zapłacili najwyższą cenę.
Pamięć o osobach związanych z działalnością naszej szkoły jest dla nas ważna, szczególnie w tym jubileuszowym dla nas roku. Odwiedziliśmy i uporządkowaliśmy grób pierwszego dyrektora szkoły Mariana Seredyńskiego, który sprawował tę funkcję w latach 1926-1939.
Na zajęciach rozmawialiśmy na temat lokalnych miejsc pamięci oraz dyskutowaliśmy na temat dokonań osób ważnych z punktu widzenia historii lokalnej i historii Polski. 
Opiekun akcji w szkole: 
Pani Monika Łańcucka, nauczycielka historii i wos

........................................................................................................................

Bierzemy udział w oólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta 2021”.

„Szkoła pamięta” to akcja odbywająca się w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej.

W ten sposób inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji świat zadusznych.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

Więcej o akcji można przeczytać  na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkola-pamieta-2021--zapraszamy-do-udzialu-w-akcji

Opiekun akcji w szkole: 

Pani Monika Łańcucka, nauczycielka historii i wos