Czas podsumować SIGG- Szkolna Internetowa Gra Giełdowa.

Gra trwała od października 2021r. do kwietnia 2022r., wzięło w niej udział 48 uczniów z naszej szkoły, którzy w podziale na grupy inwestowali na rynku kapitałowym wirtualne środki pieniężne w kwocie 10.000 zł. Dodatkowo uczestnicy brali udział w panelach edukacyjnych. Uczestnicy otrzymyali dyplomy uczestnictwa.

W pierwszej rundzie uczestnicy gry budowali portfele inwestycyjne składające się z papierów wartościowych własnościowych oraz ETF-ów (funduszy specjalistycznych) a w drugiej przedmiotem obrotu były kontrakty terminowe na indeksy, akcje i walutę.

Szczególne zainteresowanie w naszej szkole SIGG wykazały klasy pierwsze, najbardziej aktywnym graczem był Piotr Krass z kl. 1AE, który w finalnie zakończył rywalizację w województwie pomorskim w pierwszej dziesiątce.

W nagrodę najaktywniejsi uczniowie- gracze z naszej szkoły będą uczestniczyli w spotkaniu z maklerami z Domu Maklerskieggo.

Opiekun uczniów w szkole-  dr Piotr Giruć- nauczyciel przedmiotów zawodowych.

***

SIGG to największy projekt edukacyjny uczący w sposób praktyczny inwestowania na giełdzie.

Organizatorami projektu są Giełda Papierów Wartościowych, Fundacja GPW oraz Partner Strategiczny Fundacja im. Lesława A. Pagi.

SIGG to świetne przygotowanie do zarządzania własnym portfelem oraz inwestowania prawdziwych pieniędzy w przyszłości.

więcej na stronie https://sigg.gpw.pl/