22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody.

Nasza szkoła włączyła się do akcji Światowy Dzień Wody z Polską Akcją Humanitarną.
 

W tym roku odbywa się ona pod hasłem "Oszczędzanie wody to za mało".

Celem akcji jest szerzenie świadomości społeczności szkolnej w  zakresie problemów współczesnego świata w dostępie do wody pitnej.
Zwracamy uwagę na problemy dotyczące:
1/ dostęp do czystej wody to prawo człowieka,
2/ na świecie nie wszyscy mają dostęp do bezpiecznej czystej wody pitnej,
3/ jesteśmy za to współodpowiedzialni,
4/ oszczędzanie wody to za mało -musimy działać.
Projekt zakłada rezalizację działań poprzez kilka elementów- jednym z nich jest wystawa przygotowana korytarzu szkoły- II piętro dla społeczności szkolnej.
Projekt reazlizują uczniowie klasy 1 AE- technik ekonomista wraz z wychowawcą klasy -p.Moniką Łąńcucką.
***
Szczegóły na temat projektu można przeczytać na stronie PAH  https://www.pah.org.pl/zaangazuj-sie/dla-szkol/dzien-wody/
****