Rekrutacja do klasy pierwszej rozpoczyna się 15 czerwca 2020r. poprzez stronę

https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/app/

Informacje na temat rekrutacji, harmonogram oraz regulamin przyjęcia do szkoły znajduje się w zakładce REKRUTACJA 2020/2021

Informacje o kierunkach kształcenia można znaleźć w zakładce: O SZKOLE-KIERUNKI KSZTAŁCENIA

http://seh.edu.gdansk.pl/pl/page/o-szkole-1-15/kierunki-ksztalcenia

Zapraszamy do Nas :-)