W SE-H nie funkcjonuje Rady Szkoły.

Organem reprezentującym rodziców jest Rada Rodziców.

pliki do pobrania