Zapraszamy Uczniów, Nauczycieli i Rodziców do udziału w dniach otwartych szkoły-szczegóły w materiałach reklamowych poniżej.

Szczegółowy opis kwalifikacji znajduje się http://seh.edu.gdansk.pl/pl/page/o-szkole-1-15/kierunki-ksztalcenia , informacje o rekrutacji  http://seh.edu.gdansk.pl/pl/page/o-szkole-1-15/rekrutacja-2019

Zapraszamy.