REGULAMIN KONKURSU JĘZYKOWEGO INSTA.LING

1.Konkurs z Insta.ling. skierowany do uczniów klas 1-3.

2. Ucz się z nami słownictwa angielskiego, wykonując krótkie zadania, zwane „sesją”.

3. Słówka będą dodawane od 23.11.2021r. i zmieniane co 2-3 tygodnie.

4. Każda sesja trwa ok 5-10 min (jej długość jest zależna od znajomości słownictwa).  

5. Dla każdego uczestnika zostanie założone indywidualne konto na platformie internetowej Insta.ling, na której uczeń będzie wykonywał sesje.

6. Dwa kryteria konkursu:

1) systematyczność (wygrywają osoby, które najczęściej wykonywały „sesje”)

2) test na znajomość wprowadzonego słownictwa (wygrywają osoby, które najlepiej napiszą test)

7. Nagrody dla zwycięzców:

1) Kryterium systematyczność:

I miejsce- celujący z języka angielskiego z wagą 3,

II miejsce- celujący z języka angielskiego z wagą 2,

III miejsce- celujący z języka angielskiego z wagą 1.

W tym kryterium kilka osób może zająć miejsca z podium.

Dla wszystkich- systematycznych uczestników konkursu, przewidziane są nagrody pocieszenia w postaci oceny bardzo dobrej z wagą 1.

2) Kryterium test na znajomość wprowadzonego słownictwa:

I miejsce - celujący z języka angielskiego z wagą 3,

II miejsce- celujący z języka angielskiego z wagą 2,

III miejsce- celujący z języka angielskiego z wagą 1.

Wygrywają osoby z największą liczbą punktów.

Jeden uczestnik może wygrać tylko w jednym kryterium konkursu, co oznacza, że może dostać tylko jedną ocenę za udział w konkursie Insta.ling.

8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na udział w konkursie oraz wyrażenie zgody na publikację swojego imienia i nazwiska a także wizerunku na potrzeby konkursu (dla uczniów niepełnoletnich zgody podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna).

Zgody muszą być wysłane poprzez GPE 

9. Zgłoszenia proszę dokonywać u nauczycieli języka angielskiego uczących w danej klasie.

Zgody należy wysłać przez GPE do p. Ilony Kaproń do dnia 20.11. 2020r. (w tytule e-maila proszę wpisać Zgoda, Insta.ling).

Zgody na udział w konkursie można pobrać poniżej.

10. Wykonywanie sesji zakończy się w dniu 23 kwietnia 2021r. Pod koniec kwietnia lub na początku maja uczestnicy napiszą test sprawdzający.

2 tygodnie po napisaniu testu będą ogłoszone wyniki i przyznane oceny- nagrody.

11. Uczeń, który zgłosi się do konkursu a nie będzie wykonywał sesji, zostaje zawieszony i nie będzie mógł brać dalszego udziału w konkursie.

12. Uczeń, który będzie używał nielegalnych programów, kodów w celu oszukiwania, zostanie automatycznie zawieszony przez platformę, nie będzie mógł brać dalszego udziału w konkursie.

Pozdrawiam serdecznie i zachęcam do udziału w konkursie.

Opiekun: Ilona Kaproń-nauczyciel języka angielskiego