Opiekunowie wolontarirtu szkolnego

w roku szkolnym 2021/2022

Dorota Zyskowska

Maria Brawata

Arkadiusz Daniluk

***

Opiekunowie Honorowe krwiodawstwo

w roku szkonym 2021/2022

Oliwia Kołodizejska

Barbara Wilbrandt

***

W imieniu Krwodawców SEH, Dyrektor szkoły p.Justyna Kulling-Bogdan 

odebrała z rąk p.Prezesa Piotra Bidzińskiego dyplom oraz puchar za zajęcie

III miejsca

w XVII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Szkół i Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie PCK

""Młoda Krew Ratuje Życie"

w roku skzolnym 2019/2020

Dziękujemy Wolontariuszom i opiekunom za zaangażowanie, udział w akcji PCK

oraz bezinteresowne przekazywanie najcenniejszego daru, jaki posiada człowiek.

❤️❤️❤️