Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski SE-H. 
Temat: EMOCJE.
Celem konkursu jest rozwijanie pasji, inspirowanie codziennością i uwrażliwianie uczniów, absolwentów, nauczycieli.

ZASADY konkursu:
1.Każdy uczestnik może wysłać emailem maksymalnie trzy zdjęcia, których jest autorem.
2. Każde zdjęcie musi zawierać: imię i nazwisko autora, klasę,datę wykonania, tytuł.
3.Format zdjęcia JPG; maksymalna rozdzielczość zdjęcia to: 1280 px/800 px., manipulacja oraz edycja zdjęcia są dopuszczalne;
4.Maksymalny rozmiar pliku to 1MB;
5.Zgłaszane do konkursu fotografie nie mogą naruszać prawa, ani dóbr osobistych osób trzecich
i ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
6.Poprzez przesłanie zdjęcia uczestnik wyraża zgodę na:
a) wzięcie udziału w konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
b) nieodpłatną publikację nadesłanych zdjęć na stronach internetowych organizatora i jego
oficjalnych partnerów oraz fundatorów nagród;
c) przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu, zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie szkoły,
d) opublikowanie na stronach szkoły imienia i nazwiska autora zdjęć,
7.Nadesłane zdjęcia będą ocenione po zakończeniu konkursu przez powołaną przez Organizatora komisję konkursową.
8.Prace należy przesłać na adres: sekretariat@seh.edu.gdansk.pl w terminie do 25 stycznia 2019r.
9.Nagrodą jest wydrukowanie i wernisaż prac autora zwycięzkich zdjęć w SE-H oraz publikacja zdjęć na stronach szkoły.
10.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 30 stycznia 2019r.

Zapraszamy do udziału!!!

pliki do pobrania