Zarządzenie Nr 10/2022 Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

na rok szkolny 2023/2024

https://www.kuratorium.gda.pl/zarzadzenie-nr-112023-pomorskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-okreslenia-terminow-przeprowadzenia-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-wojewodztwie-pomorskim-na-rok-szkolny-202/